Giải Pháp An Toàn Cho Ngành Y Tế

Tuân Thủ theo Tiêu Chuẩn Quốc Tế.
Đo Dòng Rò Bệnh Nhân theo Tiêu Chuẩn IEC60601-1.

Giữa bối cảnh đại dịch toàn cầu, sự cần thiết của các thiết bị y tế như máy thở được đề cao chú trọng. Theo đó các nhà sản xuất trên toàn thế giới đang gấp rút sản xuất để đáp ứng nhu cầu. Như các thiết bị điện thông thường, các thiết bị điện dùng trong y tế cũng bắt buộc phải được kiểm tra an toàn, đặc biệt là các thiết bị tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân hoặc nhân viên y tế.

IEC 60601-1 Ed. 3 là tiêu chuẩn an toàn dành cho thiết bị điện y tế được chấp nhận rộng rãi. Một phần của bộ tiêu chuẩn đề cập đến dòng điện rò bệnh nhân là dòng điện rò đi qua bệnh nhân khi được kết nối đến một bộ phận hoặc nhiều bộ phận của thiết bị.

Sau đây, chúng tôi sẽ trình bày sơ lược và giới thiệu các thiết bị kiểm tra an toàn điện Hioki theo thứ tự như sau:

1. Các Câu Hỏi Thường Gặp
2. Giải Đáp Của Chúng Tôi
3. Tìm Hiểu Thiết Bị Đo Dòng Rò Hioki ST5540
4. Các Loại Dòng Điện Rò
5. Các Loại Kiểm Tra Dòng Điện Rò
6. Các Bài Kiểm Tra An Toàn Quan Trọng Khác
7. Sơ Lược Về Thiết Bị Kiểm Tra An Toàn Điện Hioki
8. So Sánh ST5540 và ST5541
9. Liên Hệ Hioki Để Được Tư Vấn